Sollicitatiegids

Sollicitatiegids week 3 Het PA Bureau

Bereid antwoorden voor op vragen die je kunt verwachten en zorg dat je dit bondig en helder kunt vertellen. Langdradigheid is de meest gemaakte fout in sollicitatiegesprekken.

Gids

Wat weet je al van de organisatie?

Zorg dat je een korte samenvatting klaar hebt.

Kun je de rode draad in je loopbaan beschrijven?

Dit is niet het moment voor een lange opsomming. Ook niet om te verzuchten ‘och, ik heb zoveel verschillende dingen gedaan’. Dit is een verzoek om een abstracte reflectie waarbij je bondig beschrijft hoe je je gericht ontwikkeld hebt.

Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?

Belangrijk: blijf positief en geef nooit iemand anders ergens de schuld van.

Wat zijn jouw beste eigenschappen?

Beperk je tot twee of hooguit drie eigenschappen. Noem niet alleen abstracte begrippen zoals ‘overtuigingskracht’ of ‘stressbestendig’, maar onderbouw ze met heldere, concrete voorbeelden uit de praktijk.

Kun je een recente situatie beschrijven waarin jij succesvol was?

Vertel je verhaal gestructureerd:
o Wat was de situatie?
o Wat was jouw taak?
o Wat was je actie?
o Wat was het resultaat?

Hoe sluit jouw ervaring aan bij de vacature?

Kies drie thema’s waarvan je weet dat ze voor deze vacature actueel zijn. Licht jouw ervaring met die thema’s toe met één voorbeeld per thema.

Wat zijn je ontwikkel punten?

Het is belangrijk dat je – indien gevraagd – tenminste één ontwikkelgebied kunt noemen, inclusief voorbeelden. Zo laat je zien dat je beschikt over het vermogen tot zelfreflectie.

Hoe ga je om met teleurstellingen of kritiek?

Niet je kennis maar je leervermogen wat je professionele groei bepaalt. Probeer dan ook met die gedachte naar dit soort momenten te kijken. Maar wel na eerst even grondig gebaald te hebben, want niets menselijks is je vreemd.

Waar komt je motivatie voor deze functie vandaan?

Hoe dieper je drijfveer, hoe sterker. Uit je antwoord moet blijken dat de organisatie en de functie perfect aansluiten bij je
normen, waarden en interesses.

 

Bekijk hier de sollicitatiegids van volgende week: Week 4