Sollicitatiegids

Sollicitatiegids Week 4 Het PA Bureau

Aan het eind van het gesprek is er ruimte voor nog twee of drie vragen. In deze week bespreken we een aantal technieken om de juiste vragen te stellen.

Gids

Toon Interesse

Maak altijd gebruik van dit moment om te laten zien dat je je goed voorbereid hebt en bovenal dat je goed geluisterd hebt naar je gesprekspartner(s) tijdens
het gesprek.

Maak een georganiseerde indruk.
Dit is niet het moment om je aantekeningen erbij te pakken en te zeggen: ‘Oh, ik had zo veel vragen… Ik heb ze allemaal opgeschreven, waar zal ik eens beginnen?’ Zorg dat je de belangrijkste vragen uit je hoofd kent en dat je tijdens het gesprek al bijhoudt welke vragen er beantwoord zijn.

Zorg voor diepgang.
Vraag niet naar informatie die je eenvoudig op de website kunt vinden. Vraag liever naar de persoonlijke visie of verwachtingen van jouw gesprekspartner.

 

Lees hier sollicitatiegids week 2: Sollicitatiegids week 2

De beste vraag:

“Hoe kijk je terug op ons gesprek?”

Dit is het beste moment om feedback te krijgen. Bovendien zit er een geslepen psychologisch mechanisme achter.

Face-to-face zijn mensen onbewust
altijd zo aardig mogelijk. Achteraf
voelen ze zich dan verplicht om
consequent te zijn.

Dus je verhoogt je slagingskans met een paar procent door in het gesprek al naar de mening van de interviewer te vragen.

 

Lees hier sollicitatiegids week 3: Sollicitatiegids week 3