Het PA Bureau

Medewerkerstevredenheid: wat is het en hoe kun je het in je organisatie verhogen?

Als werkgever weet je hoe ontzettend belangrijk medewerkerstevredenheid is. Tevreden werknemers zijn betrokken, productiever en dragen bij aan een positieve werkomgeving en betere bedrijfsresultaten. In dit blog leggen we uit wat medewerkerstevredenheid is, hoe je medewerkerstevredenheid kunt meten en hoe je het kunt verhogen.

Blog

 

Waarover ga je in dit blog lezen?

 • Wat is medewerkerstevredenheid?
 • Waarom is medewerkerstevredenheid zo belangrijk?
 • Hoe kun je medewerkerstevredenheid meten?
 • Hoe kun je de medewerkerstevredenheid verhogen?

Wat is medewerkerstevredenheid?

Eerst even de begrippen definiëren: wat is medewerkerstevredenheid? Met medewerkerstevredenheid doelen we op hoe tevreden en betrokken werknemers zich in een organisatie voelen. Verschillende zaken kunnen invloed hebben op de medewerkerstevredenheid. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de inhoud van het werk, de cultuur en sfeer, de werkdruk, manier van leidinggeven, arbeidsvoorwaarden en salaris. Maar ook de waardering en erkenning die medewerkers krijgen en de mogelijkheden om door te groeien en zich binnen de organisatie te ontwikkelen, zijn belangrijke factoren. Ook de werk-privé-balans speelt vaak een grote rol op de medewerkerstevredenheid.

Waarom is medewerkerstevredenheid zo belangrijk?

We zeiden het hierboven al: tevreden medewerkers zorgen voor succesvolle organisaties. Iemand die goed in z’n vel zit en gelukkig is met haar of zijn werk, presteert beter en meer dan iemand die dat niet is. Talloze onderzoeken tonen dat verband aan. In organisaties met een hoge medewerkerstevredenheid zijn mensen meestal gemotiveerder om hun werk goed uit te voeren, voelen zich meer betrokken bij het bedrijf en stellen zich loyaler op ten opzichte van hun werkgever. Met andere woorden: ze blijven langer voor je werken. Dit is niet alleen goed voor de continuïteit in de organisatie, maar scheelt ook een hele hoop kosten die je anders kwijt zou zijn aan het zoeken en inwerken van nieuw personeel.

Lees ook: Personeel behouden, zo doe je dat!

Medewerkerstevredenheid en de sfeer

Los van betere prestaties en hogere productiviteit, zorgt een hoge medewerkerstevredenheid ook voor een goede sfeer. En een goede sfeer versterkt op haar beurt weer de onderlinge samenwerking en het teamgevoel. En dat leidt weer tot meer medewerkerstevredenheid – mooie wisselwerking hè?

Wist je dat de inrichting van het kantoor ook veel invloed heeft op de medewerkerstevredenheid? Lees: Zo creëer je de ideale werkomgeving voor medewerkers.

Tot slot zijn tevreden medewerkers ook de beste ambassadeurs voor je organisatie. Ze praten enthousiast over je bedrijf, wat goed is voor je reputatie. Niet onbelangrijk als je graag nieuw talent aan wil trekken.

Hoe kun je medewerkerstevredenheid meten?

Medewerkerstevredenheid meten kan op verschillende manieren. De meest voor de hand liggende is om regelmatig gesprekken te voeren met je medewerkers. Dit kun je natuurlijk ook uitbesteden aan het HR team, teamleiders of een externe partij, afhankelijk van hoe groot de organisatie is.

Medewerkerstevredenheid meten met een enquête

De meeste organisaties meten de medewerkerstevredenheid door een gestandaardiseerd digitaal medewerkerstevredenheidsonderzoek. De vragen van zo’n enquête kun je zelf opstellen – samen met HR – en toespitsen op alle zaken waarvan jij denkt dat ze invloed hebben op hoe (on)gelukkig medewerkers zijn. Medewerkers kunnen vaak anoniem hun antwoorden invullen. Bekende programma’s om een medewerkerstevredenheidsonderzoek op te stellen zijn SurveyMonkey en Google Forms, maar er zijn nog veel meer andere geschikte tools.

Gebruik een focusgroep

Een andere manier om de medewerkerstevredenheid te meten is door focusgroepen of groepssessies te organiseren. Dan ga je in kleinere groepjes bij elkaar zitten en probeer je bij iedereen feedback op te halen. Belangrijkste kanttekening – en kritiek – op deze manier van medewerkerstevredenheid meten is dat mensen in het bijzijn van collega’s misschien niet altijd het achterste van hun tong zullen laten zien. Iedereen moet zich veilig genoeg voelen om volledig eerlijk te zijn, en dat is in het bijzijn van andere mensen een stuk lastiger dan in je eentje achter een computer, en al helemaal als je anoniem blijft.

Voer individuele gesprekken met medewerkers

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om individuele gesprekken te voeren met elke medewerker. Dan is de kans op eerlijkheid groter dan in een groep, hoewel nog steeds niet waterdicht. Durf jij alles eerlijk te zeggen tegen je leidinggevende? Precies. Een ander, misschien nog wel belangrijker nadeel aan deze manier van medewerkerstevredenheid meten is dat het heel veel tijd kost.

Belangrijke punten die in een enquête of groepssessie aangestipt moeten worden:

 • Iemands functie en verantwoordelijkheden
 • De cultuur en sfeer in de organisatie
 • Persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden
 • Werk-privé-balans
 • Waardering en beloning
 • Het team
 • Management
 • Werkomgeving

Maatregelen nemen

Als je de resultaten van je medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen hebt, is het essentieel dat je adequaat reageert en daar waar nodig maatregelen treft. Geven veel mensen aan dat het aan team spirit ontbreekt en men het gevoel heeft dat iedereen op een eiland werkt? Een oplossing kan zijn om elke week een company meeting te houden, of bijvoorbeeld (vaker) gezamenlijk te lunchen. Als je maar heel nauwkeurig naar de feedback en verbeterpunten kijkt, en zo snel mogelijk probeert zaken te veranderen. Als je niets met de resultaten doet, heeft het hele medewerkerstevredenheid geen enkele zin. Sterker nog: medewerkers zullen zich juist meer irriteren over het feit dat ze hun onvrede kenbaar gemaakt hebben, maar dat er niets mee gebeurt.

Geen bericht is niet altijd goed bericht

Tot slot: er zijn leidinggevenden die denken dat medewerkers het ontzettend naar hun zin hebben omdat ze ze nooit horen klagen. Pas op! Juist als medewerkers of teamleden zich nooit openlijk uitspreken over dingen waar ze minder tevreden over zijn, is het belangrijk extra alert te zijn. Zeggen ze niets omdat er echt geen vuiltje aan de lucht is of durven ze je niet te benaderen omdat ze je niet vertrouwen?

Hoe kun je medewerkerstevredenheid verhogen?

In dit blog noemden we al verschillende zaken die impact hebben op de medewerkerstevredenheid. Als je weet wat medewerkers (on)tevreden maakt, weet je ook wat je zou kunnen doen om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

De belangrijkste input heb je uiteraard opgehaald in je onderzoek. We zeiden het hierboven al: door heel gericht met de feedback van je medewerkers aan de slag te gaan, kun je waarschijnlijk al de grootste slag slaan. Bestudeer de resultaten, leg ze naast de resultaten van eerdere onderzoeken en kijk of je bepaalde patronen en trends ziet. Zijn er bijvoorbeeld beslissingen of ontwikkelingen in de organisatie geweest die impact hebben gehad op de medewerkerstevredenheid? Houd daar dan rekening mee, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Algemene zaken die de medewerkerstevredenheid verhogen

 • Begin bij het begin: zorg dat je onboardingproces op orde is. Een eerste indruk is nou eenmaal goud waard.
 • Werk aan een prettige, positieve werkcultuur waarin waardering en erkenning prominente waarden zijn. Daar hoort het vieren van successen bij, net als open communicatie en eerlijke feedback.
 • Investeer in de persoonlijke ontwikkeling en groei van medewerkers. Medewerkers willen zich uitgedaagd voelen en het idee hebben dat ze zich ontwikkelen. Trainingen en opleidingen kunnen in die behoefte voorzien, maar promotie maken is ook een enorme boost. Je wil koste wat kost voorkomen dat mensen zich vervelen en geen uitdaging of voldoening meer uit hun werk halen.
 • Een fijne werkplek is belangrijk. Voor sommige mensen kan die werkplek ook buiten kantoor zijn: thuis of ergens op een flexplek. Richt je kantooromgeving zo prettig mogelijk in, maar geef medewerkers – indien mogelijk – ook de ruimte om af en toe hybride te werken of hun werktijden flexibel in te richten.
 • De werk-privé-balans moet echt in orde zijn. Heb je het idee dat een medewerker overloopt of dat er thuis iets speelt? Ga met haar of hem in gesprek en zoek naar manieren om die balans zoveel mogelijk in evenwicht te houden
 • Bied een passend, competitief salaris. Levert iemand heel goed werk of krijgt zij of hij meer verantwoordelijkheden? Vertaal dat dan ook naar een salarisverhoging. Natuurlijk is de financiële beloning niet het enige wat mensen drijft, maar het is nog altijd een belangrijke reden.
 • Doe altijd iets met de feedback die je krijgt! We zeiden het al eerder: als medewerkers hebben aangegeven waar ze niet tevreden over zijn en er verandert niets, zal dat de ontevredenheid alleen maar verder in de hand werken. Omgekeerd werkt het precies tegenovergesteld: als er wél iets met hun feedback gedaan wordt, voelen ze zich gehoord en gekend. En dat leidt weer tot meer tevredenheid!

Lees ook deze interessante blogs voor werkgevers
Tips om stress op de werkvloer te voorkomen
Waarom inclusie en diversiteit op de werkvloer zo belangrijk zijn

Vacatures uitzetten bij Het PA Bureau

Is jouw organisatie op zoek naar een goede personal assistant, office manager, management assistant, directiesecretaresse of executive assistant? Die vinden we heel graag voor je. Neem contact met ons op om te bespreken hoe we jouw organisatie kunnen helpen. Bekijk onze vacatures om te zien voor wat voor bedrijven we zoal support-staff vinden.